Over Collect Circle

Een verrassend

veelzijdige organisatie

reikt de helpende hand

Een buitengewone actie voor buitenbeentjes. Collect Circle is een verrassend veelzijdige  organisatie die de helpende hand reikt aan Pedagogisch Sociale Centra die zorg, onderwijs en arbeid bieden aan jongvolwassenen met een lichamelijke en/of verstandelijke beperking.

Wij werken vanuit de overtuiging dat kinderen en jongvolwassenen met een lichamelijke en/of verstandelijke handicap recht hebben op een volwaardige plaats in de samenleving. Om deze reden ondersteunen wij de centra die bevorderen dat cliënten zoveel mogelijk zelf richting en invulling kunnen geven aan een plaats in de maatschappij.

Jongvolwassenen met een lichamelijke en /of verstandelijke beperking beleven buitengewoon plezier aan een arbeidsmatige en educatieve dagbesteding. Deze invulling is van onschatbare waarde voor de dagindeling van de bewoners.

Door een stelselmatig terugtredende overheid, die nauwelijks of geen subsidie verleent voor aanvullende zaken, is er helaas geen budget voor speelgoed, recreatie, reisjes e.a. vrijetijdsbestedingen.