Geef kleur aan een grijze kinderwereld

Op een positieve

wijze in dialoog

gaan met mensen

Jongvolwassenen met een verstandelijke beperking werken met buitengewoon plezier aan aan het sorteren, bundelen en verpakken van de producten van « actie “Sijndroom “.

Dit arbeidsproces is van onschatbare waarde voor de dagindeling van de bewoners van deze instellingen.

Door middel van de verkoopacties vragen wij uw aandacht voor onze overtuiging dat kinderen en volwassenen met een verstandelijke handicap recht hebben op een volwaardige plaats in de samenleving.

“Sijndroom” kan rekenen op de inzet van een aantal enthousiaste en ervaren vrijwilligers. Zij hebben een waardevolle en aanvullende rol binnen “Sijndroom”. Zij bieden een uitbreiding waarvoor pedagogisch sociale werkplaatsen geen financiële middelen krijgen.

Geef kleur aan een grijze kinderwereld  is een groot succes. Dat komt vooral door de inzet van gemotiveerde vrijwilligers, die op een positieve wijze ‘in dialoog’ gaan met mensen in winkelstraten, aan de deur, bij het MKB of op evenementen met als doel mensen te informeren en te committeren.

In deze aangelegenheid verzoeken wij u, onze vrijwilligers te woord te staan, alsmede uw medewerking te verlenen aan deze actie. Het spreekt vanzelf dat wij uw voorzieningen steeds eerbiedigen.